Skip to content
06-34230304 info@organizenow.nl

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van OrganizeNow en op het gebruik van de website www.organizenow.nl. OrganizeNow is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. OrganizeNow neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met OrganizeNow.

1.Persoonsgegevens die wij verwerken:

OrganizeNow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of in een gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@organizenow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken:

– Om diensten en/ of goederen aan je te leveren en je statusupdates te kunnen geven.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

OrganizeNow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens. Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

4. Delen van persoonsgegevens met derden:

OrganizeNow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die OrganizeNow voor jou verricht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OrganizeNow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

OrganizeNow gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan OrganizeNow hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OrganizeNow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@organizenow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

7. Bij vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen met:

OrganizeNow
Meta Wielage
Sterkenburg 26, 1187DG, Amstelveen
Telefoon: 06-34230304
Email: info@organizenow.nl
Website: https://organizenow.nl/

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18 januari 2021.
Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies

 

Back To Top